▲▼▲ بدترین پسر دنیا ▲▼▲


▲▼▲ بدترین پسر دنیا ▲▼▲

...توي اين دنيا زنده بودن چقدر سخته... خوب بودن سخت تر

اگر روزی ز عمرم مانده باشد

همان یک روز را با تو باشم

اگر یک عمر بودی در کنارم

چو یک روز از نگاهم رفته باشد

 

+ نگاشته شده در ساعت نويسنده: متین| |

وقت است بگویم

نگاهت دیگر جایی برای حرف نمی گذارد

آب که آمد،

تیمم باطل است...

+ نگاشته شده در ساعت نويسنده: متین| |

اگه با همه بد تا کردم

با تو از اولش روراست بودم

+ نگاشته شده در ساعت نويسنده: متین| |

سبز است...

صدای ترانه ای

که از تو لای درختان، یاد می کند

زرد است...

نگاه خسته ای

که بی تو از پس افق، غروب می کند

و اما رنگ بی رنگی دل هاست...

وجودت،

در میان حلقه ی دستانی

که بی تو هرگز به یکدیگر سلام نمی کند

+ نگاشته شده در ساعت نويسنده: متین| |

صدای زجه می دهد، سکوت لحظه های ما

دمی گرفته ای ز من، دمی به جستجوی ما

نـه از تبـار غـربتـی، نـه آشنــای بـی حدم

نه ره گرفته ای ز من، نه می روی به سوی ما

...


ادامه مطلب
+ نگاشته شده در ساعت نويسنده: متین| |

توی دلت واسه یکی بمیری

کسی چیزی نمیفهمه...

دوس داشتن جسارت میخواد

اینکه اینقدر وجود داشته باشی

که بری واسه چند لحظه هم که شده،

مزه ی زندگی را روی لباش بذاری...

و اگه بیشتر از این ها دوسش داری

تا ابد زنده نگهش داری

...


ادامه مطلب
+ نگاشته شده در ساعت نويسنده: متین| |

همیشه محبت ها را،

بی وقفه نشان بده...

ناراحتی ها باشد برای بعد

+ نگاشته شده در ساعت نويسنده: متین| |

گاهی چقدر زور می گوید،

همین یک «و» ساده میان من و تو

...

+ نگاشته شده در ساعت نويسنده: متین| |

گران می دانی چیست؟

گران لب های تو بود،

که به قیمت طعم زندگی تمام شد

...

+ نگاشته شده در ساعت نويسنده: متین| |

میدانستید مشکل اصلی ما چیست؟

این است که در بیان مشکلات خود

مشکل داریم...

+ نگاشته شده در ساعت نويسنده: متین| |


Design By : MATIN