▲▼▲ بدترین پسر دنیا ▲▼▲


▲▼▲ بدترین پسر دنیا ▲▼▲

...توي اين دنيا زنده بودن چقدر سخته... خوب بودن سخت تر

بعضی ها هم تمام خوبی هایشان را جمع می کنند

برای چند نفر...

درجه ی خوشبختی را با این ها بالا می برند

و یک رابطه ی خاص و تکرار نشدنی

آغاز می شود...

+ نگارنده مطلب: متین | |

و یک طعم خوش

روی لب هایت

حس گم شدن میان خواب و بیداری

...


ادامه مطلب
+ نگارنده مطلب: متین | |

یک سال دیگر هم گذشت

باز هم این سکوت سحرآمیز را نشکستی

دیگران مشغولند...

همچنان منتظرت ایستادم

علف های زیر پا،

سبزه ی سال شدند...

+ نگارنده مطلب: متین | |

با آرزوی سربلندی و موفقیت برای  تمامی دوستان.

+ نگارنده مطلب: متین|

you raise my heartbeat up

and i need to feel alive

let me stare at you

+ نگارنده مطلب: متین | |

روزی روزگاری، قایق بادبانی سفید و قرمزی بود که در میان دریاهای بی کران، شادمان و رها، روی امواج رقصان، به این سو و آن سو می رفت...


ادامه مطلب
+ نگارنده مطلب: متین|

فراری از فکر فریبنده ی فردا

دور از دنیای دیروز و دردها

+ نگارنده مطلب: متین | |

تنهایی یک رسم عمومیست...

همه گیر است و فراتر از حد تصور

عمق تنهایی هرکس به میزان،

درک و فهمش، از این جهان است

اینجاست که دیوانگی نعمتیست...

+ نگارنده مطلب: متین | |

فاحشه ها، این روزها

عجب بازار داغی دارند


ادامه مطلب
+ نگارنده مطلب: متین | |

آدم ها

محدوده ای هستند از مرز ها...

هرچه کوته فکر تر، این خطوط به هم نزدیک تر

دست ها تنگ تر

و اما انسان های بی انتها

حدی ندارند...

بی کرانند

از باید ها و نباید ها که گریختی

فراتر از بی نهایت ها

من آنجا در انتظارم

...

+ نگارنده مطلب: متین | |


Design By : MATIN