▲▼▲ بدترین پسر دنیا ▲▼▲


▲▼▲ بدترین پسر دنیا ▲▼▲

...توي اين دنيا زنده بودن چقدر سخته... خوب بودن سخت تر

اونی که شب بعد از همه ی ماجراها، پیش دلت بر میگرده

منم

اونی که نقشه های فردا را به هم میزنه

منم

این تویی که خاطره میسازی

اونی که  روزها را مشکی میکنه

منم

+ نگارنده مطلب: متین | |

بودن با تو، یک صبح دیگر است

یک طلوع زیبایی

با صدای دلبر است...

از همین امروز

ما شروع می شویم

غرق در یک حضور

لحظه لحظه می شویم

...

+ نگارنده مطلب: متین | |

موسیقی کلام من،

لای گیسوان تو معنا می شود

وقتی که صاف و سیاه،

سرازیر می شود از میان انگشتانم

ناخواسته می نویسم از عمق وجودم

از سرچشمه ی احساس

از تو می نویسم

از خودم

قلبم

...

+ نگارنده مطلب: متین | |

بعضی ها هم لیاقتشان همین است

«سگ محل شدن»

پیراشکی نوشت: درصد عذاب وجدان: صفر

+ نگارنده مطلب: متین | |

و ماتم زده در غم هجران

پر از هیاهوی خیس رگبار بهار

قدم زنان روی سنگفرش ها...

به کجا می رسد جاده ی بی تو بودن

پس چرا جا مانده سوار قصه ها...

+ نگارنده مطلب: متین | |

بعضی ها، وقتی به مشکلی بر میخورن، یاد آدم میافتن...

اما میشد از موهای خیسش

دکمه های باز جلوی مانتوش

و دست های سفیدش فهمید...

راحت میشد از نگاهش فهمید

هیچکس دیگه توی این شهر واسش نمونده...

و من فقط کافی بود یک کار بکنم


ادامه مطلب
+ نگارنده مطلب: متین | |

در این رابطه یا جای من است

یا دروغ

همین که او آمد

من می روم

...

+ نگارنده مطلب: متین | |

نمیدانم، تو حاصل بر افروختگی درونم هستی

یا که از توست این تپش های بی حساب...

+ نگارنده مطلب: متین | |

بوی الکل روی میز کنار تخت،

کل فضا را گرفته بود...

باز هم این سردرد اول صبح

هر کسی یک گوشه ای افتاده بود


ادامه مطلب
+ نگارنده مطلب: متین | |

بعضی ها هم تمام خوبی هایشان را جمع می کنند

برای چند نفر...

درجه ی خوشبختی را با این ها بالا می برند

و یک رابطه ی خاص و تکرار نشدنی

آغاز می شود...

+ نگارنده مطلب: متین | |


Design By : MATIN