▲▼▲ بدترین پسر دنیا ▲▼▲


▲▼▲ بدترین پسر دنیا ▲▼▲

...توي اين دنيا زنده بودن چقدر سخته... خوب بودن سخت تر

باز هم می گویم این جا عشق نیست

کار ما با هر پلیدی زشت نیست

سایه در نور از تو پیدا می شود

قصه ی وارون هفت و هشت نیست

تا نباشد این مصیبت در سرشت

سهم ما بیش از هرآنچه کشت نیست


ادامه مطلب
+ نگارنده مطلب: متین | |

نیستم اما دلم در یاد توست

...

با تو بودن آرزویم

لحظه لحظه خواب من

رویای توست...

بنده ی زندان تن،

قفل بدن،

نیستم

اما منم در دام توست

نیستم اما بدان در خاطرم،

 تا ابد،

تنهای تنها نام توست

+ نگارنده مطلب: متین | |

در پس تفکر جمعی،

حماقتی نهفته است که انتها ندارد...

+ نگارنده مطلب: متین | |

من از آسمان هم پرسیدم

خبری از تو نداشت

...


ادامه مطلب
+ نگارنده مطلب: متین | |

ساعت عقربه ای...

بند انداخته است دور دلم

می چرخد و می چرخد...

هر لحظه دلم تنگ می شود

نفسم حبس می شود

و هر ثانیه حضورت برایم

حیاتیست

+ نگارنده مطلب: متین | |

مردها . . .

ساده هستند

مانند تمام قلعه های عظیم،

یک شبه تصرف می شوند...

اما

این دژ را نگه داشتن مشکل است

...

+ نگارنده مطلب: متین | |

از میان چشمان خواب زده

با اندکی بیداری...

حرکت ظریف رو انداز، توجهم را جلب می کرد

و پاهایی که به نرمی روی پارکت های چوبی فرود می آمد

گیسوانش را سرخ می بست،

مخفیانه نگاهی می کرد

لبخندی میزد و

منتظر میماند تا کاملا بیدار شوم

- چشم در چشم

- مکث چند ثانیه ای . . .

«سلام»

گویای لذت و شوق اولین لحظه ی آشنایی

- تپش

طلوع صبح یعنی این


ادامه مطلب
+ نگارنده مطلب: متین | |

دنیای بی نظمی زیبا تر است

دنیا اگر مرتب باشد،

آدم ها دسته بندی می شوند

چپ و راست بالا و پایین زیر و روی هم قرار می گیرند

دنیا هارمونی می خواهد... نه نظم

که این در ذات تمام مخلوقات موجود است

پس

نه هر بی نظمی هرج و مرج است و نه هر نظمی، مرتب

+ نگارنده مطلب: متین | |

you're not yours,

you are mine...

you're my red,

red red wine...

 

I am one

you are nine

I was dot.

make me line__

 

can't you see

my lady,

when you fall

I'm just fine...

+ نگارنده مطلب: متین | |

یا آنقدر سحرخیز باش

که اگر قرار بر رفتن است، آن یک نفر تو باشی...

یا که آنقدر بخواب

تا موقع بیداری، چیزی از بودن کسی به یاد نداشته باشی

+ نگارنده مطلب: متین | |


Design By : MATIN