▲▼▲ بدترین پسر دنیا ▲▼▲


▲▼▲ بدترین پسر دنیا ▲▼▲

...توي اين دنيا زنده بودن چقدر سخته... خوب بودن سخت تر

باز هم حادثه حرف اول را میزند

حادثه ی عشق تو

خبر نمی کند

...

+ نگاشته شده در ساعت نويسنده: متین| |

یک سیاهی آن است که

با نور چراغی زدوده می شود...

اما سیاهی که خود شمع می زند

به آسانی برطرف نمی شود

پس

دل ار به نور خود روشنی باشد

بهتر ازان که درونش هوری باشد

+ نگاشته شده در ساعت نويسنده: متین| |

دختر است دیگر،

گاهی دلش میخواهد بی هوا پُر شود از یک نگاه...

نگاهی که نلرزد،

اما دلت را بلرزاند

+ نگاشته شده در ساعت نويسنده: متین| |

خدا رحمش کند

آدم خوبی است

هر کسی که او را می شناخت

چنین می گفت

بیچاره صبح تصادف کرد

و هنوز داخل اتاق عمل است

...

فردا که شد

هر کس که او را میشناخت چنین می گفت

خدا رحمتش کند

آدم خوبی بود

+ نگاشته شده در ساعت نويسنده: متین| |

دیشب به شانه هایم گفتی

تا صبح مرا مهمان خود کن

سحر زیر گوشت گفتم

صاحبخانه، بیدار شو...

+ نگاشته شده در ساعت نويسنده: متین| |

دل باید جوان باشد... آری

اما دل به مرور زمان وسیع می شود

و دیگر یک دانه آب نبات، تو را به وجد نمی آورد

دیگر با یک مهمانی و یک خوشگذرانی آن شادی حاصل نمی شود

اگر این نیاز ها به وقت خود پاسخ داده نشد

در جای نامناسب در زمان نامناسب...

عقده ای می شود بر دل

+ نگاشته شده در ساعت نويسنده: متین| |

یه روز میرسه

اینقدر خوشبخت میشی، که دنبال یه بغل واسه خوشبختی نمیگردی

بلکه دستاتو باز میکنی تا یک احساس زندگی ببخشی

اونوقت دنیا دنیاست که لذت داره

...

+ نگاشته شده در ساعت نويسنده: متین| |

برای وسیع شدن

هم باید نقاط ضعف را کم کنی... هم نقاط قوت را زیاد کنی

در این صورت فاصله ای که میان این دو نقطه است

زیاد می شود...

و «تو» این فاصله هستی... که بزرگ می شوی

بزرگ و بزرگ تر

+ نگاشته شده در ساعت نويسنده: متین| |

دستم را رها کن، بگذار نباشم

میروم...

بگذار نجاتش دهم این عاشقانه را

از یک تراژدی مرگبار...

ترس هایمان ریخت

دستم را بگیر، بگذار دیگر پایان دهم نوشتن را

+ نگاشته شده در ساعت نويسنده: متین| |

چیست این بازی سرنوشت،

دوستش که داشته باشی انگار تو را نمی خواهد...

و اگر دوستت داشته باشد

...

نه نمی شود دوستش نداشت

گاهی آنقدر خالصانه دوستت دارند،

که این دل گویی رام می شود

+ نگاشته شده در ساعت نويسنده: متین| |


Design By : MATIN